රූපාලංකරණ වෛද්‍ය ක්‍රම සහ ප්ලාස්ටික් වෛද්‍යක්‍රම වල අත ඇති වෙනස.

අද ලංකාවේ ප්ලස්ටික් සැත්කම් විශේෂඥයන් රූපාලංකරණ වෛද්‍ය ක්‍රම කල යුත්තේ ඔවුන් පමනක්ම බව ප්‍රකාශ කොට තිබෙනවා. මෙහි කිසිම ඇත්තක් නැති බව මෙහි ඇති කරුනු කියවූ විට ඔබට හොඳින්ම වැටහේවි.
මම මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇමෙරිකාවේ රූපාලංකරණ වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති ජේන් පෙට්‍රෝ මැතිනිය මා වෙනුවෙන් ලංකා වෛද්‍ය සංගමයට ලඟකදී ලියූ ලිපියයි. විශේෂයෙන්ම මම මේවා ලියන්නේ ලංකාවේ ව්‍යද්‍යවරුන්ටත් මෙම නවතම ක්ෂේත්‍රය ගැන දැනුමක් ලබාගැනීමටයි.

ඇමෙරිකානු රූපාලංකරණ සභාපතිනිය වෛද්‍ය ජේන් පේට්‍රෝ මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයට ලියූ ලිපිය.

A_Survey_of_Cosmetic_Surgery_Training_in_Plastic Surgery .pdf

Cosmetic surgery training in the UK.pdf


රූපාලංකරන වෛද්‍ය ක්‍රම ගැන විස්තරයක්

ලංකාවේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට මෙන්ම ප්ලාස්ටික් සැත්කම විශේෂඥ වරුන්ටත් ටමසන්ට් ලෝකල් ඇනස්තීසියා කියන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන වැඩි දැනීමක් නැත. ඇමෙරිකාවේ මෙන්ම මුලු ලෝකයම පුරා විප්ලවීය ලෙස රූපාලංකරන සැත්කම් ව්‍යාප්ත වීමට මෙම නිර්වින්දන ක්‍රමය හේතු වුනා. මෙය ලෝකයට ඉතිරිපත් කලේ මගේ හොඳ යහලුවකු වන වෛද්‍ය ජෙෆ්‍රි ක්ලයින් මහතායි. ඔහු ප්ලාස්ටික් සැත්කම් වෛද්‍යවරයකු නොවේ. සම පිලිබඳ විශේෂඥ කෙනෙකි. ඔහු දහස් ගනන් මේදය ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් ඇමෙරිකාවේ සිදුකොට තිබෙනවා. මා විසිනුත් දැනට 14000 වැඩි ප්‍රමානයක් සැත්කම් ටමසන්ට් නිර්වින්දනය මත සිදුකොට තිබෙනවා.
මෙම සැත්කම් වලට කිසිම සිහි නැති කිරීමක් හෝ නිදිබර කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.  
අද ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඔවුන්ට පලපුරුද්දක් හෝ පුහුනුවක් නැති මෙම රූපාලංකරන සැත්කම් ඔවුන් විසින්ම පමනක් කලයුතු බව කියා සිටිනවා. ඔවුන් මෙවැනිම චෝදනාවක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය මන්ඩලයට ඉදිරිපත් කලා 2010 වසරේදී. එහිදී වෛද්‍ය මන්ඩලය තීරනය කලා රූපාලංකරණ සැත්කම් කිරීමට මගේ සුදුසුකම් සහ පලපුරුද්ද ඉතාමත්ම ප්‍රමානවත් කියලා.
ඒ කෙසේ වෙතත් 2010 වසරේ පටන්ම ඔවුන් මාධ්‍ය හරහා මා වෙත මඩගැසීම් සිදු කිරීම නම් තවමත් නවත්වා නැහැ.
මෙම නිර්වින්දන ක්‍රමය ගැන ලංකවේ වෛද්‍ය වරුන් මෙන්ම ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම සඟරා ලිපි පෙල මම සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට මම අදහස් කලා.
 

ටමසන්ට් නිර්වින්දන ක්‍රමය වෛද්‍යවරයෙකුගේ සායනයක් තුල මේදය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍යතම ක්‍රමයයි. මෙය අනවශ්‍ය විදියට කඩාකප්පල් කිරීමට නීති ගෙන ආවොත් මේදය ඉවත් කිරීමට සිහි නැති කිරීම භාවිතා කිරීමෙන් වැඩි ජනතාවක් නොනිසි ලෙස අතුරු ආබාධ වලට සහ මරණ වලට පත්වන්නට පුලුවන්.

 

ලෙඩුන් 15336ක් එකතු කොට කරනු ලැබූ ජාතික සමීක්ෂනයක ප්‍රතිපල ටමසන්ට් නිර්වින්දනයේ ඇති පරිස්සම ගැන කරුනු දක්වයි.

 
 

මේදය ඉවත් කිරීමේ සැත්කමේ පරිස්සම් සහගත බව: ජාතික සමීක්ෂනයක ප්‍රතිපල.  ලෙඩුන් 3240ක ප්‍රතිපල

Habbema L.
Department of Dermatology, Medisch Centrum 't Gooi, Bussum, The Netherlands. loek@mcgooi.nl  Former President World Academy of Cosmetic Surgeons.

 
2011;222(3):278-81. doi: 10.1159/000327375. Epub 2011 May 24.

ටමසන්ට් නිරිවින්දනයේ ඇති ආරස්සාසහගත ස්වභාවය ලෙඩුන් 4'380 කින් ලබා ගත්ත දත්ත.